Hjerte Huset

Genkaldelsesterapi er et redskab som hjælper dig til at være i kontakt med dit eget indre nærvær!

 

Er du sygemeldt med stress....

Bliver du mobbet i skolen....

Har du angstanfald....

Trives du ikke i skolen eller på dit arbejde....

Er du cutter og skærer i dig selv....

Lider du af spiseforstyrrelser....

Har du et misbrug....

Har du været udsat for fysisk-, psysisk-, sexovergreb....

Er du træt af at livet kun er regnvejrsdage....

Er du træt af dine gamle adfærdsmønstre der hæmmer dig i at få succe i livet....

Lider du af fobi, der hæmmer dig i din hverdag....

Lider du at tilbagevendende migræne, astma, åndedrætsproblemer mm....

Har du været udsat for svigt....

Har du oplevet en stor sorg....Jeg har erfaringer med ovennævnte, i min klinik, fra uddannelser og fra min egen fortid. Disse erfaringer bruger jeg så jeg kan hjælpe dig eller dine kære igennem deres traumer.

Det er et psykologisk unikt værktøj til følelsesforløsning af gamle traumer samt omprogrammering af uhensigtsmæssige tankevaner og mønstre.

En GK-terapi starter med en indledende samtale for at finde årsagen til sessionen. Vi ser på hvilke konsekvenser, temaet har i dit liv lige nu.
Hvilke holdninger og beslutninger har du taget? Og hvilke ønsker du at ændre?

Ved hjælp af en enkel spørgeteknik hjælpes du til et niveau i din bevidsthed, hvor du kan komme i kontakt med fortidens uforløste begivenheder, og ved at gennemleve disse få nødvendige indsigter, kan det ændre din livssituation her og nu.
Der er ikke tale om hypnose, men om en afslappende, nærværende sindstilstand, hvor du selv er beslutningstager og kan efter endt session huske alt.

Spændinger i kroppen er ofte udtryk for følelser og minder, der er låst fast. Disse fastlåste følelser er baseret på oplevelser i vor fortid og bliver ofte bremseklodser for os, for at vi kan opleve og udfolde os i livet og i vore relationer til andre mennesker.

I terapien ser vi også på hvilke beslutninger, vi har taget i fortiden, og hvilken konsekvens de har i nutiden, og hvilken uhensigtsmæssig og hensigtsmæssig adfærd, vi oplever i forbindelse hermed.

Klienter kommer oftest, fordi de oplever en begrænsning i deres livsudfoldelse. Årsagen hertil stammer oftest fra oplevelser tidligere i dette liv, men kan også stamme fra tidligere liv.

Jeg har 11 års erfaring med genkaldelsesterapi, men et helt livs erfaring, som gør, at jeg på egen krop kender de fleste af livets op- og nedturer og dermed bedre er i stand til at hjælpe og forstå mine klienters traumer. Mine arbejdsredskaber er et psykologisk unikt værktøj til følelsesforløsning af gamle traumer samt omprogrammering af uhensigtsmæssige tankevaner og mønstre.

 

Behandling har en varighed af 2-3 timer.
Pris kr. 800

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn